Nebojme se výstav

Boloňský psík je velice líbivé plemeno, které zaslouženě vzbuzuje obdiv návštěvníků výstav. Vysloveně rád se předvádí, se svým temperamentem a komediantskou povahou ochotně pózuje ve výstavním kruhu. Na vystavovateli je jen vhodně využít jeho přirozené vlohy. 

 

Boloňský psík- příprava na výstavu

Nejprve si uvědomíme, co to vlastně výstava psů je. Výstavy jsou přehlídky krásy, kde majitelé předvádějí své psy kvalifikovaným rozhodčím a ti vybírají toho nejkrásnějšího. Rozhodčí se při posuzování psa musí zásadně vždy řídit standardem plemene, ten je vytvořený zemí původu psa. Výstavy psů odpovídají zhruba soutěžím krásy u lidí. Když se majitelé domnívají, že právě to jejich štěně je zaručeně nejkrásnější ze všech, a to si pochopitelně myslí všichni, zejména začínající majitelé, rozhodnou se předvést psíka na výstavě. Většinou jsou také skálopevně přesvědčeni, že jejich boloňský psík musí na výstavě vyhrát. Bohužel skutečnost bývá často jiná. Proto je lepší se na výstavu zodpovědně  připravovat. Máme-li slušného a zodpovědného chovatele, který ještě navíc plemeni rozumí, máme vyhráno. Navštívíme chovatele, ten nás objektivně upozorní na klady i nedostatky psa a poradí jak psa na výstavu kvalitně připravovat. Není-li takovýto chovatel k dispozici, je dobré se obrátit na poradce chovu a poprosit ho o radu. Není to sice jeho povinnost, ale jistě vám rád poradí.

Příprava boloňského psíka na výstavu je jako běh na dlouhou trať a nesmí se uspěchat. Nejprve řádně nastudujeme standard plemene a porovnáme si, kde se náš psík shoduje a kde se liší. U dlouhosrstých plemen je jedním z měřítek krásná zdravá srst v dokonalé výstavní úpravě. A právě tady je ten největší omyl majitelů. Někteří argumentují tím, že si pořídili plemeno, které se neupravuje a nestříhá. Vezmou to doslova a nastoupí do výstavního kruhu opravdu se psem neupraveným, zplstnatělým, mnohdy i špinavým. Je to nedorozumění. Některá plemena mají přímo předepsaný střih a jejich majitelé je stříhají nebo trimují, aby tento požadavek bezezbytku splnili. Boloňský psík se takto neupravuje a srst se udržuje průběžně, česáním a šetrným koupáním.

Tak jako sličná dívka usilující o titul královny krásy se musí svému zevnějšku perfektně věnovat, tak i majitel toužící po nejvyšších výstavních titulech musí srsti psa věnovat dokonalou péči. Je potřeba počítat s tím, že dlouhá srst roste přibližně půl roku, a po celou tuto dobu o ní musí majitel pečovat. Před výstavou je nutno dokonale vyčesaného boloňáčka opatrně vykoupat. Kdy, na to se názory liší. Někdo koupe večer před výstavou, další tvrdí, že pes má lepší srst, vykoupe-li ho nejméně tři dny před výstavou. Obojí má své pro i proti. Ten, kdo vykoupe psa bezprostředně před výstavou, ho snáze udrží naprosto čistého. Srst však není přirozeně nadýchaná, vystavovatel ji načeše hustým hřebenem a srst ztratí standardní vlnitost. V druhém případě se srst lépe vzpamatuje z koupání, majiteli však dá hodně starostí udržet psa čistého až do nástupu do výstavního kruhu. Většinou musí venku sněhobílou srst chránit lehkým volným oblečkem a tlapky znova umýt těsně před výstavou. Vykoupaného boloňáčka již téměř nečešeme. Srst na těle upravíme pouze prsty, tlapky, uši a vousy pročísneme hřebenem. Jen tak zůstane standardní srst. Péči musíme věnovat i čištění srsti kolem očí. Někteří jedinci trpí nadměrným slzením a srst kolem očí mají zbarvenou dorůžova. Takto obarvená srst se čistí speciálními přípravky, které lze koupit na výstavách, v ordinacích veterinárních lékařů, někdy i v chovatelských potřebách.

Boloňáček se na výstavách posuzuje v postoji, v pohybu a na stole. V praxi to znamená dokonale zvládnout chůzi ve výstavním kruhu na výstavním /předváděcím/ vodítku. Skutečně nelze vodit boloňského psíka v postroji. Výstavní postoj je nutno trénovat, aby psík vydržel stát v klidu v předepsaném postoji a nesedal si. Prohlídka psa na stole musí být pro boloňského psíka samozřejmostí a učí se jí odmalička. Psík, s kterým jdeme na výstavu, musí být stoprocentně ovladatelný a musí strpět prohlídku od rozhodčího. Ten nemůže se psem na stole zápasit. Pohled na hysterického boloňského psíka, který odmítá prohlídku zubů a s rozhodčím i vystavovatelem bojuje jako o život, je směšný i smutný zároveň. Takovýto psík bývá z posuzování vyloučen. Pro psa, majitele i rozhodčího je to věc krajně nepříjemná, takže je lépe přípravu na výstavu nepodceňovat.

 

Druhy výstav a výstavní tituly

Výstavy probíhají o víkendech a přehled o termínech všech výstav najdeme v lednu v kynologických časopisech a na Internetu. Výstavy se dělí podle rozsahu a místa uspořádání. Platí pro ně Výstavní řád ČMKU, pro mezinárodní výstavy platí Mezinárodní výstavní řád FCI. Zájemci najdou oba řády na Internetu a my si z nich dovolíme pro začínající vystavovatele boloňských psíků volně citovat.

 

* Druhy výstav podle rozsahu a místa uspořádání

Výstavy oblastní a krajské: Pro plemena uvedená v propozicích. Zde se zadává vítěz třídy, nejkrásnější veterán a oblastní / krajský / vítěz.

Klubové výstavy: Klub má možnost pořádat dvě klubové výstavy v kalendářním roce, ale pouze na jedné se zadává titul Klubový vítěz. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu. Musí být zveřejněny v propozicích. Pokud se na výstavě zadává CAJC a CAC, musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene, jestliže splňují obecně platné podmínky. Tituly CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, (Klubový vítěz mladých), Klubový vítěz, BOB.

Výstava  speciální: Speciální výstava se zadáváním CAJC, CAC a titulu Vítěz speciální výstavy spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Pro jedno plemeno je pořádána pouze jedna speciální výstava v roce. Tituly CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, BOB, Vítěz speciální výstavy.

Národní výstavy: Přístupné pro všechna plemena. Zadávané tituly: CAJC, CAC, r.CAC nejkrásnější veterán, Národní vítěz, BOB. BIG – vítěz skupiny.

Mezinárodní výstavy: Jsou pořádány pod záštitou FCI, platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI a jsou  přístupné pro všechna plemena. Zadávané tituly CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB, r.CACIB, BOB, BIG. BIS – vítěz výstavy.

 

* Výstavní tituly

Vítěz třídy – může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali. ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní a veteránů. ocenění výborný 1.

Oblastní a krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Klubový vítěz – podmínky pro získání titulu upravují předpisy klubu. 

Vítěz speciální výstavy - zadává se nejlepšímu jedinci – psovi i feně - z konkurence výborný 1 CAC ze třídy: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů.

Národní vítěz – zadává se nejlepšímu  jedinci psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC ze třídy: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů.

Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence výborných 1. ze tříd veteránů.

Vítěz plemene – BOB - se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence - CAJC (mladých), nastupují výborní 1. ze tříd veteránů a nejlepší dospělí jedinci (dle typu výstavy). Tento titul se zadává jen na výstavách se zadáváním CAC.

Klubový šampion - podmínky pro udělení titulu jsou v kompetenci příslušného klubu.

Vítěz skupiny FCI – BIG - nastupují vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny.

Vítěz výstavy – BIS – nastupují vítězové skupin FCI.

 

Zkratky

CAJC- čekatelství národního šampionátu krásy mladých. Uděluje se ve třídě mladých

CAC – čekatelství národního šampionátu krásy.

r. CAC – rezervní čekatelství. Může být zadáno jedinci výborný 2. ve třídě: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů. V tomto případě by se měl vystavovatel informovat, zda jedinec, který skončil před ním s titulem CAC, má již uznaný titul  Český šampion. Je-li tomu tak, CAC přechází na vystavovatele s titulem r.CAC.

CAJC, CAC, r. CAC - uděluje rozhodčí ve výstavním kruhu a vystavovatel obdrží doklad (kartičku), na kterém jsou uvedeny všechny předepsané údaje. Tyto doklady si vystavovatel pečlivě uschová.

CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI. Zadávání titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád. Rozhodčí titul ve výstavním kruhu nezadává, pouze navrhuje.  

 

Výstavní třídy

Na výstavách se psi posuzují v jednotlivých třídách podle věku a pohlaví. Nejdříve se posuzují psi a potom feny. Do jaké třídy může být pes zařazen, se dozvíme na každé přihlášce. Třídy jsou rozděleny podle věku. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy. Přesto nejvíce chyb dělají vystavovatelé při zařazení psa do příslušné třídy. Začíná se vždy třídou dorostu, tam se mohou přihlásit psíci ve věku 6 až 9 měsíců. Následuje třída mladých 12 až 18 měsíců. Mezitřída 15 až 24 měsíců. Třída otevřená od 15 měsíců. Třída šampionů je od 15 měsíců, pouze na mezinárodních výstavách je přístupná psům, kteří již získali titul Mezinárodní šampion nebo šampion některé z členských zemí FCI. Třída vítězů od 15 měsíců může být otevřena místo třídy šampionů /kromě mezinárodních výstav/ přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze, titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Třída veteránů je od 8 let věku. Na některých výstavách se otvírá třída mimo konkurenci. Tam se obvykle předvádějí špičkoví jedinci vlastnící tituly z mnoha výstav, kteří již nechtějí dělat konkurenci svým vesměs mladším kolegům.

 

Přihlášení na výstavu       

Přihlásit psa do správné třídy se zdá sice na první pohled trochu složité, ale vystavovatelé se mohou poradit s chovatelem a brzy získají sami praxi. Ke každé přihlášce se ještě posílá i fotokopie průkazu původu psa, přihlašujeme-li psa do třídy šampionů též kopie získaného šampionátu.

Vybrali jsme si příslušnou výstavu, kde chceme psíka předvést. Napíšeme si pořadateli o přihlášku, ta obsahuje i propozice výstavy. V propozicích se dovíme veškeré informace o výstavě. To je například časový program výstavy, které dokumenty nesmíme zapomenout, jaké musí mít psík očkování, kdy jsou uzávěrky pro podání přihlášek, jaké jsou výstavní poplatky a jaké veterinární předpisy se musí na výstavě dodržovat. Uzávěrky přihlášek jsou většinou dvě v rozmezí čtrnácti dní a druhá uzávěrka je pochopitelně dražší. Výše výstavního  poplatku se řídí podle typu výstavy a platí se obvykle peněžní poukázkou. Na přihlášku lepíme vždy kopii dokladu o zaplacení. Originál si vezmeme na výstavu pro případ reklamace.

 

Co budeme potřebovat na výstavu

Večer před výstavou si připravíme všechny doklady. Ústřižek o zaplacení výstavního poplatku. Pas nebo očkovací průkaz psa. Vakcinace vztekliny musí být nejméně 30 dní před výstavou a nesmí být starší než 1 rok. Pes musí být v imunitě proti psince a parvoviróze. Dále průkaz původu psa, máme-li vystavenou přílohu k PP, psa stačí vzít tuto přílohu. Většinou nám asi deset dní před výstavou dojde potvrzení o přijetí na výstavu, vstupní list. Platí také jako vstupenka pro jednu osobu. Je tam číslo, pod kterým je náš pes uveden ve výstavním katalogu, a na výstavě po jeho předložení obdržíme výstavní katalog. Tímto máme všechny doklady a zbývají konkrétní věci pro psa. Pro ty, kteří se chtějí výstavám věnovat více, je důležitá výstavní klec. Tam je náš pes v bezpečí, má zajištěný svůj klid a pohodlí po celou dobu výstavy. Na kleci si vystavovatelé rovněž dělají i poslední úpravy psa před vstupem do výstavního kruhu. Je naprosto nemyslitelné nosit načesaného boloňského psíka po celou dobu čekání na ruce nebo ho dokonce válet po zemi na dece. Ještě jednou je potřeba zdůraznit, že na výstavách bývá nával lidí i psů, velice omezený prostor a čekání se někdy protáhne na několik hodin. Proto je důležité zajistit pro malého boloňského psíka pohodu. Klec vybavíme nepromokavým potahem, na pevné dno dáme měkkou podložkou, výborná je i cestovní miska na vodu a oblíbená hračka nebo kostička. Nezapomeneme na výstavní vodítko /předváděčku/, hřebeny a přípravek na rozčesávání srsti. Na výstavu si  přibalíme rozkládací židličku nebo křesílko, abychom si v průběhu výstavy měli kam sednout. S rozmyslem si vybíráme oblečení i vhodnou obuv. Oblečení má být kontrastní k barvě psíka a musí být natolik volné, aby nám umožňovalo si ve výstavním kruhu kleknout. Obuv se nosí pohodlná. Musíme v ní vydržet celý den.

 

Na výstavě

Nadešel den D všechny věci jsou připraveny. Nejprve vyvenčíme psa, toho v den výstavy již nekrmíme. Ráno vždy vyjíždíme s větší časovou rezervou. Ne všechna výstaviště mají parkoviště přímo v areálu. Před vchodem na výstavu si připravíme pro přejímku psů očkovací průkaz a místo vstupenky na výstavu máme vstupní list. Hned za vchodem bývá umístěn stoleček s výstavními katalogy. Organizátoři výstavy vám proti vstupnímu listu vydají výstavní katalog. V něm si najdeme číslo výstavního kruhu. Pak již zbývá najít příslušný kruh, přečíst si, jaká plemena se v něm, kromě našich boloňáčků posuzují. Tak zjistíte, kolik času máte na přípravu psíka. Ve výstavním kruhu je zapisovatel, vedoucí kruhu, později přichází rozhodčí, může tam být i hospitant a tlumočník. Před začátkem posuzování si vyzvednete u vedoucího kruhu desky s katalogovým číslem psa, s předtiskem posudku a diplomem. To vše po předložení vstupního listu. Katalogové číslo psa si nalepíme či přišpendlíme na viditelné místo před nástupem do kruhu. Je naší povinností sledovat dění v kruhu a řídit se pokyny rozhodčího i vedoucího kruhu, který zve do kruhu jedince podle katalogových čísel. Kolem výstavního kruhu bývá tlačenice, hodně lidí, psů i hluku a je nezbytné zdržovat se poblíž, jinak snadno přeslechneme nástup našeho psa k posouzení. Nikdo nás nebude na výstavišti hledat a pes zůstane neposouzen. Do kruhu nastupujeme pouze se psem na předváděčce, případně si s sebou můžeme vzít hřebem na doupravení psa ve výstavním postoji. V kruhu se již soustředíme pouze na psa a pokyny rozhodčího. Běžný postup je, že si rozhodčí prohlédne všechny nastoupené psy, nechá je proběhnout pár koleček ve výstavním kruhu a potom hodnotí jednotlivé psy na stole. Rozhodčí si musí prohmatat sílu kostry, pevnost hřbetu, postavení a úhlení končetin. Zkontroluje pigmentaci psa, prohlédne skus i zuby. Musí být rozdíl i mezi pohlavním výrazem psa a feny. Pes se na stole nesmí bát, musí strpět všechny prohlídky bez známek nervozity, strachu a agresivity. Vystavovatelé někdy nelibě nesou, když do jejich pracně vyčesané srsti rozhodčí sahá. Často se ale pod načesanou nádherou skrývá slabá kostra, silně klenutá bedra, vybočené lokty a slabé, strmé končetiny. Pes s kvalitní srstí se i po důkladné prohlídce na stole dvakrát otřese a srst je opět ve výstavní úpravě. Následně předvedeme v kruhu psíka samostatně, dbáme na správné držení hlavy i ocasu. Při chůzi v kruhu neměníme délku kroku ani rychlost. Vystavovatel jdoucí v kruhu pomalu, co noha nohu mine, poškozuje psa. Pes má při takové chůzi možnost skákat, čichat po zemi, štěkat a dělat i jiné hlouposti. To do výstavního kruhu nepatří. Na vybídnutí rozhodčího se zastavíme a psa postavíme do výstavního postoje. Klekneme si ke psovi a srovnáme ho do předepsaného výstavního postoje. Nyní  můžeme lehce upravit rozevlátou srst a pak již čekáme na srovnání s ostatními posouzenými jedinci. Po zhodnocení celé třídy je rozhodčí povinen určit pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá). Oznámí výsledné umístění jednotlivých psů, rozdá posudky a diplomy. Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí. Zápis do průkazu původu se provádí pouze na přání vystavovatele, někde již ve výstavním kruhu, jinde ve výstavní kanceláři. Každý, kdo chce svého psa prezentovat na výstavách, by měl znát výstavní řády, jejichž kompletní znění najde na Internetu. Ať dopadne hodnocení našeho psa na výstavě podle našich představ, nebo nikoliv, nikdy by se náš vztah ke psovi neměl změnit. Čas v kynologii běží daleko rychleji než v normálním životě. Na dnešního šampiona si za tři roky málokdo vzpomene a psa si pořizujeme jako dalšího člena rodiny. Bude nám dělat radost daleko déle, než trvá výstavní kariéra i toho nejlepšího z nejlepších. Výstavní úspěchy potěší majitele, uspokojí jeho ctižádost, neměli by se ovšem v žádném případě stát hlavním a jediným smyslem chovu psa.

 

Použitá literatura: Výstavní řád ČMKU

 

                                                                            Jiřina  & Jiří Volšický