Boloňáček jako signální pes

 

Letos pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze seminář s názvem Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti.

Kromě jiného nás nesmírně zaujala přednáška prof. J.S.J. Odendaala z Jihoafrické republiky Světové trendy v zoorehablitaci. Výklad byl doplněn fotografiemi a videoprodukcí. Přítomní pak konstatovali, že zooterapie dosahuje srovnatelných úspěchů a potýká se se stejnými problémy po celém světě. Na videu byl představen i psík svým exteriérem shodný s boloňským psíkem a používaný pro sluchově postiženou ženu. Psík skákáním na majitelku označoval klepání na dveře, zvonění domovního zvonku, zvonění telefonu i mobilu, houkání auta, pískání konvice na vodu. To, že se v ČR boloňáček úspěšně využívá v canisterapii, je všeobecně známé, ale o signálním psu tohoto plemene zatím nevíme.

Vzhledem k tomu, že naše populace stárne a navíc je stále více obtěžována všudypřítomným hlukem, rychle přibývá lidí, kteří trpí více či méně vážnými poruchami sluchu. Už ve věku  padesáti let je to až 80 procent lidí, u nichž se začnou projevovat problémy, které si zpočátku vůbec nepřipouštějí. Pouze si začnou zesilovat zvuk u běžně používaných přijímačů, čímž se jejich sluch zhoršuje rychleji. Stále více se tak setkáváme s lidmi, kteří se za svůj stav stydí, moderní naslouchátka nenosí, ale při rozhovoru pozorujete, že musíte hodnězesílit hlas, aby jste se s nimi vůbec dorozuměli. Jsou podložené prognózy, že hluku s rozvojem techniky bude spíše přibývat, takže problémy se zhoršenou kvalitou sluchu bude trpět větší část populace. Nemusí to být jen senioři, ale odborníci uvádějí, že i častí návštěvníci diskoték a akcí, kde intenzita hudby několikrát překračuje hygienické normy hluku, o svůj dobrý sluch nepochybně přijdou. Takže výcvik signálních psů má určitě zajištěnou budoucnost.

Boloňský psík je psík společenský, ale každá aktivita je pro něj vítaným přínosem. K tomuto výcviku má přirozené vlohy, může dosahovat velké úspěšnosti a může tak být pro své majitele nejen mazlíčkem, ale i pomocníkem.Naše zkušenosti jsou, že boloňáček hlídá a hlásí. Je neuvěřitelně pozorný a na každou změnu reaguje okamžitě, daleko rychleji než služební psi k hlídání určení. Snadno se učí nové věci a svou velikosti i hmotností je takřka ideální, neboť plemena jeho velikosti označují tělesným kontaktem a pes může vyskočit na lůžko nebo na klín klienta (majitele). 

V ČR se výcviku signálních psů pro neslyšící zabývá Klub speciálního výcviku psů ČKS - Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Na svém kontě má již několik vycvičených signálních psů předaných postiženým klientům. Přestože výcvik psů pro neslyšící patří k nejtěžším, trvá přibližně půl roku, zájem o tyto psy je obrovský i v okolních státech. Je tedy jen otázkou času, kdy se mezi těmito signálními psy objeví i boloňský psík, který k této činnosti má veškeré předpoklady.

 

                                                         Jiřina & Jiří Volšický

                                                     www.denajwen-bolognese.cz